نام واحد : مرغداری قوی ابکنار

نام محصول : خوراک اماده طیور

 • سریال مجوز : 2812359
 • شماره مجوز : 6444
 • تاریخ مجوز : 03/04/1385
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%