نام واحد : عباسعلی اسماعیلی

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : اتوبان شهید...
 • تلفن شرکت : ******311
 • نشانی واحد : 1/1 کیلومتری جنوب امامزاده مهیار، امتداد محور اصفهان به شهرضا و عمق 2/1 کیلومتری شرق محور مذکور
 • تلفن واحد : *******313
 • مدیر : عباسعلی اسماعیلی
 • تلفن مدیر : *******913
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سنگ آهک دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350230000000
 • شماره مجوز : 62575
 • تاریخ مجوز : 18/09/1393
 • کد محصول : 1410412358
 • شرح محصول : سنگ آهک دانه بندی شده
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%