نام واحد : آب معدنی مارلیک عمارلو سهامی خاص

نام محصول : بطری پت

 • سریال مجوز : 2812508
 • شماره مجوز : 7667
 • تاریخ مجوز : 19/04/1385
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%