نام واحد : سردخانه دومداره زاگرس

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : میرداماد خ...
 • تلفن شرکت : *****222
 • نشانی واحد : ملارد روستای بیدگنه روبروی پادگان المهدی پلاکهای ثبتی 920 الی 923 و 941 الی 943فرعی از 84 اصلی
 • تلفن واحد : ****372
 • مدیر : غلامرضا حسن آبادی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1777450
 • شماره مجوز : 32358
 • تاریخ مجوز : 21/06/1390
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%