نام واحد : باستان زیتون

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : ولیعصرخ فاطمی...
 • تلفن شرکت : ******218
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک نظرآباد خ زیتون قطعه 259 جی از بلوک غذائی
 • تلفن واحد : *******218
 • مدیر : امیر حیدر هاتفی مینایی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نظر آباد

نام محصول : انواع سس سرد

 • سریال مجوز : 1777602
 • شماره مجوز : 45163
 • تاریخ مجوز : 29/07/1388
 • کد محصول : 15492431
 • شرح محصول : سس مایونز
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%