نام واحد : شهرسلامتی بهرام

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شهریار صباشهر...
 • تلفن شرکت : *****656
 • نشانی واحد : شهریار صباشهر قندیشاد کانال محمدیه جنب کارخانه گسترش پلاستیک پلاک ثبتی 391/270 فرعی از 130 اصلی
 • تلفن واحد : *****656
 • مدیر : هاشم جعفرزاده
 • تلفن مدیر : *******919
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع شیرازسویا

 • سریال مجوز : 1777653
 • شماره مجوز : 42595
 • تاریخ مجوز : 09/12/1390
 • کد محصول : 15141312
 • شرح محصول : شیرازسویا
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%