نام واحد : بهنوش ایران

نام محصول : بطری پی ای تی

 • سریال مجوز : 1760805
 • شماره مجوز : 60640
 • تاریخ مجوز : 26/12/1388
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 382 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%