نام واحد : صفدرعلی رضوانی وقربعلی کامرانی

نام محصول : پودرژله برمبنای ژلاتین

 • سریال مجوز : 1757099
 • شماره مجوز : 78673
 • تاریخ مجوز : 05/08/1389
 • کد محصول : 15131469
 • شرح محصول : بسته بندی پودرژلاتین وژله
 • ظرفیت : 12 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%