نام واحد : محمد اسماعیل زاده کل محله

نام محصول : کیک ماشینی

 • سریال مجوز : 2814113
 • شماره مجوز : 4439
 • تاریخ مجوز : 20/10/1385
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%