نام واحد : چای ستاره سبز شمال

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2814409
 • شماره مجوز : 24427
 • تاریخ مجوز : 21/11/1385
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%