نام واحد : یعقوب یوسف شاهی رشیدابادعلی ایرانی رشیدابادحسین باقری رشید

نام محصول : نان نخودچی

 • سریال مجوز : 1762302
 • شماره مجوز : 37311
 • تاریخ مجوز : 09/11/1380
 • کد محصول : 15492715
 • شرح محصول : ارد نخود
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%