نام واحد : مسعودومحسن نامی وعلی تندرو

نام محصول : مخلوطکامپاوندکنسانتره میوه وامولسیون وعصاره جهت نوشابه گاز

 • سریال مجوز : 1758824
 • شماره مجوز : 73457
 • تاریخ مجوز : 15/09/1379
 • کد محصول : 15491514
 • شرح محصول : کنسانتره مخلوط میوه جات
 • ظرفیت : 6,120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%