نام واحد : محمد حسام عارفی

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 580286000000
 • شماره مجوز : 41451
 • تاریخ مجوز : 17/12/1392
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%