نام واحد : پنبه پاک کنی قیزیل وش نوین مغان

نام محصول : الیاف پنبه

 • سریال مجوز : 610255000000
 • شماره مجوز : 125/21029
 • تاریخ مجوز : 06/06/1392
 • کد محصول : 1711612421
 • شرح محصول : الیاف پنبه
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%