نام واحد : به آیین خزر سپید

نام محصول : بسته بندی کره پاستوریزه

 • سریال مجوز : 2815274
 • شماره مجوز : 6496
 • تاریخ مجوز : 29/03/1386
 • کد محصول : 15201243
 • شرح محصول : بسته بندی کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%