نام واحد : خوش خوراک گیلان بامسئولیت محدود

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 2815713
 • شماره مجوز : 13645
 • تاریخ مجوز : 20/06/1386
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%