نام واحد : تعاونی کنسرو زیتون و ترشیجات و بسته بندی روغن زیتون یاقوت سبز کلشتر

نام محصول : کنسروزیتون

 • سریال مجوز : 2815722
 • شماره مجوز : 13913
 • تاریخ مجوز : 24/06/1386
 • کد محصول : 15131634
 • شرح محصول : کنسروزیتون
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%