نام واحد : سروش حجره

نام محصول : کنسانتره غذایی طیور

 • سریال مجوز : 1714471
 • شماره مجوز : 73661
 • تاریخ مجوز : 12/10/1385
 • کد محصول : 15331160
 • شرح محصول : انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 1,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%