نام واحد : فرآورده های پروتئینی سرزمین دریای خزر

نام محصول : عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها

 • سریال مجوز : 2815943
 • شماره مجوز : 17511
 • تاریخ مجوز : 03/08/1386
 • کد محصول : 15121410
 • شرح محصول : عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%