نام واحد : شکوه پیمان

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 2816145
 • شماره مجوز : 3819
 • تاریخ مجوز : 20/08/1386
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%