نام واحد : شرکت شیرین طعام مهرگان

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : جنت آباد...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد فاز توسعه خ پرفسور حسابی خ 11بلوک جی تی قطعه 263 از بلوک تی جی
 • تلفن واحد : *******912
 • مدیر : علی کریمی طرارائی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1778511
 • شماره مجوز : 32945
 • تاریخ مجوز : 05/07/1390
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%