نام واحد : ترانه بهمن

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *****229
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا بلوار برادران حاتم راد خ تیهو پشت بستنی شاد قطعات 17 و 18 از بلوک 23 بی 38
 • تلفن واحد : *****229
 • مدیر : سید جعفر معصومی لاری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1761048
 • شماره مجوز : 38937
 • تاریخ مجوز : 10/10/1390
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%