نام واحد : تعاونی نوین دانه کمارود

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 2816291
 • شماره مجوز : 23440
 • تاریخ مجوز : 05/10/1386
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 1,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%