نام واحد : بیاض ارمغان

نام محصول : اماده بسته بندی چای جعبه

 • سریال مجوز : 1764958
 • شماره مجوز : 71715
 • تاریخ مجوز : 19/05/1389
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%