نام واحد : صنایع غذایی سیرنگ صباسهامی خاص

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : رشت شهر صنعتی
 • تلفن شرکت : ************013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رشت شهر صنعتی
 • تلفن واحد : ************013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : تورج احمد رضا محبوبی
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 2816326
 • شماره مجوز : 23556
 • تاریخ مجوز : 09/10/1386
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%