نام واحد : صنایع غذایی سیرنگ صباسهامی خاص

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 2816326
 • شماره مجوز : 23556
 • تاریخ مجوز : 09/10/1386
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%