نام واحد : بستنی سازی نوبهار

نام محصول : دسر برپایه شیر

 • سریال مجوز : 1708992
 • شماره مجوز : 39674
 • تاریخ مجوز : 20/10/1390
 • کد محصول : 15492240
 • شرح محصول : انواع دسر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%