نام واحد : غذائی برگ بال

نام محصول : اماده سازی بسته بندی سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 1766141
 • شماره مجوز : 66823
 • تاریخ مجوز : 01/08/1391
 • کد محصول : 15131120
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%