نام واحد : چای بهنوش

نام محصول : قندخرد شده و حبه قند

 • سریال مجوز : 1765221
 • شماره مجوز : 29868
 • تاریخ مجوز : 08/06/1384
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%