نام واحد : آیا زیتون گیلان

نام محصول : خیار شور

 • سریال مجوز : 2816428
 • شماره مجوز : 25662
 • تاریخ مجوز : 11/11/1386
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%