نام واحد : مهدی روستا

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 2816449
 • شماره مجوز : 26101
 • تاریخ مجوز : 17/11/1386
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%