نام واحد : کشت و صنعت صبا زیتون رودبار

نام محصول : روغن خام زیتون

 • سریال مجوز : 2816469
 • شماره مجوز : 26471
 • تاریخ مجوز : 23/11/1386
 • کد محصول : 15141213
 • شرح محصول : روغن خام زیتون
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%