نام واحد : غذائی دلتا ماهدشت

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ میرداماد پ...
 • تلفن شرکت : ****225
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا خ تلاشگران کوشاوران1قطعه1529
 • تلفن واحد : *********026
 • مدیر : رقیه مهربانی ایرانی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : حلوا شکری

 • سریال مجوز : 1771134
 • شماره مجوز : 25840
 • تاریخ مجوز : 11/04/1384
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%