نام واحد : نان آوران حاشیه خزر

نام محصول : نان صنعتی

 • سریال مجوز : 2816567
 • شماره مجوز : 28044
 • تاریخ مجوز : 11/12/1386
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%