نام واحد : خسرو فرخی رشته رودی

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 2817614
 • شماره مجوز : 6279
 • تاریخ مجوز : 20/03/1388
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 36,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%