نام واحد : تعاونی غذائی کرج ایلیا

نام محصول : سبوس ذرت

 • سریال مجوز : 1761752
 • شماره مجوز : 66475
 • تاریخ مجوز : 07/08/1385
 • کد محصول : 15311324
 • شرح محصول : سبوس ذرت
 • ظرفیت : 6,720 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%