نام واحد : گرددانه تهران گلناب تهران

نام محصول : ویفر

 • سریال مجوز : 1709193
 • شماره مجوز : 36786
 • تاریخ مجوز : 12/10/1378
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%