نام واحد : صنایع غذائی مقالید فارس

نام محصول : اماده بسته بندی سبزیجات تازه

 • سریال مجوز : 1779808
 • شماره مجوز : 25895
 • تاریخ مجوز : 25/03/1390
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%