نام واحد : تعاونی معدنی فجر مزینوی

نام محصول : انواع زغال سنگ سخت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 12300000000000
 • شماره مجوز : 131/1/31629
 • تاریخ مجوز : 23/10/1393
 • کد محصول : 1010412309
 • شرح محصول : انواع زغال سنگ سخت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%