نام واحد : علی اصغر خانیان - تولیدی نانیران

نام محصول : خمیرپیتزا

 • سریال مجوز : 1780128
 • شماره مجوز : 24555
 • تاریخ مجوز : 18/02/1386
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 270 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%