نام واحد : زرین خوشه پرمیس

نام محصول : انواع شیرینی های اردی

 • سریال مجوز : 1780171
 • شماره مجوز : 49021
 • تاریخ مجوز : 10/09/1388
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%