نام واحد : غذایی نفیسا

نام محصول : پودرنوشیدنی

 • سریال مجوز : 1753279
 • شماره مجوز : 77832
 • تاریخ مجوز : 03/12/1379
 • کد محصول : 15541130
 • شرح محصول : پودرنوشابه
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%