نام واحد : تعاونی2390 آبمعدنی دنا نوش بویر

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 2702855
 • شماره مجوز : 124-48781
 • تاریخ مجوز : 06/07/1385
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%