نام واحد : آرد ونشاسته وگلوکز یاسوج

 • استان : کهگیلویه و بویر احمد
 • شهر : بویراحمد
 • نشانی شرکت : یاسوج - اکبر...
 • تلفن شرکت : ******224جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یاسوج - اکبر آباد- شرکت آردونشاسته وگلوکز
 • تلفن واحد : ****224جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا اژئیان
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دکستروز

 • سریال مجوز : 2700796
 • شماره مجوز : 124-1543
 • تاریخ مجوز : 27/02/1377
 • کد محصول : 15321340
 • شرح محصول : دکستروز
 • ظرفیت : 260,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%