نام واحد : ته تی تاک دنا

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 2702049
 • شماره مجوز : 124-12332
 • تاریخ مجوز : 28/03/1383
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 27,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%