نام واحد : غذایی نفیسا

نام محصول : بسته بندی پودرکاکائو

 • سریال مجوز : 1753279
 • شماره مجوز : 77832
 • تاریخ مجوز : 03/12/1379
 • کد محصول : 15431112
 • شرح محصول : پودرکاکائو
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%