نام واحد : کیمیا گران پسته

نام محصول : خلال انواع خشکبار

 • سریال مجوز : 2608483
 • شماره مجوز : 5/169654
 • تاریخ مجوز : 21/12/1385
 • کد محصول : 15492177
 • شرح محصول : خلال انواع خشکبار
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%