نام واحد : مهدی نیک بخت راینی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2609968
 • شماره مجوز : 4/35068
 • تاریخ مجوز : 18/08/1387
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%