نام واحد : دناوند آب

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 2111301
 • شماره مجوز : 118/11727
 • تاریخ مجوز : 18/05/1386
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 60,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%