نام واحد : سبزفام اندیشه

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خیابان خلیج...
 • تلفن شرکت : **************662
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان خیابان هشترودی خ 4 پلاک پ1917 قطعه شماره 341 از بلوک تی جی
 • تلفن واحد : *****662
 • مدیر : سیفعلی صالحی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1780259
 • شماره مجوز : 38302
 • تاریخ مجوز : 29/09/1390
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%