نام واحد : شرکت صنعت غذائی بنا - تمدید 80955

نام محصول : فراوری وبسته بندی تخم مرغ مایع پاستوریزه زرده وسفیده و مخلو

 • سریال مجوز : 1780272
 • شماره مجوز : 61286
 • تاریخ مجوز : 15/06/1391
 • کد محصول : 15491915
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 5,160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%