نام واحد : تعاونی چند منظوره سماوات دانسفهان

نام محصول : نوشابه های گازدار غیر الکلی

 • سریال مجوز : 3703026
 • شماره مجوز : 570
 • تاریخ مجوز : 11/03/1377
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 55,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%