نام واحد : امیرتاجدار

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1780712
 • شماره مجوز : 100/39681
 • تاریخ مجوز : 18/11/1390
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%